Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Løsningsforslag

Ved en aksjesplitt endres bare komponentene i aksjekapitalen, dvs. antall aksjer og pålydende pr. aksje. Med en splitt i forholdet 2:1 blir antall aksjer fordoblet og pålydende halvert. Aksjekapitalens sammensetning blir derfor nå 200 000 aksjer à kr 50, dvs. 10 mill. kroner.

Investor vil derfor sitte med dobbelt så mange aksjer som før; 40 i stedet for 20. Det skjer imidlertid ingen endring av bedriftens inntjening som følge av aksjesplitten. Aksjekursen etter splitten blir derfor 25 mill./200 000, dvs. kr 125.

Investeringens verdi før aksjesplitten er 250 · 20 = kr 5 000. Etter splitten er verdien 125 · 40 = kr 5 000, Dermed uendret formue.