Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Oppgave N.5.12

GATT ASA har utestående 15 000 aksjer pålydende kr 30. Dagens aksjepris er kr 150. Ledelsen bestemmer seg for å gjennomføre en aksjesplitt i forholdet 4:3 (dvs. fire nye aksjer for tre gamle). Høyresiden i GATTs balanse ser slik ut før splitten:

Egenkapital
Innskutt egenkapital kr 450 000
Opptjent egenkapital kr 1 900 000
Gjeld kr 1 650 000
Sum egenkapital og gjeld kr 4 000 000
  1. Forsvinner de gamle aksjene etter aksjesplitten?

  2. Vis hvordan balansens høyreside vil se ut etter aksjesplitten.

  3. I stedet for en aksjesplitt bestemmer ledelsen seg for å gjennomføre en 30 % fondsemisjon (3:10, dvs. tre nye aksjer for hver 10 gamle). Hvordan vil balansen se ut etter dette?

  4. Forsvinner de gamle aksjene etter fondsemisjonen?


Se løsningsforslag: