Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Læringsmål

Kapittel 12

Etter å ha jobbet med dette kapitlet skal du kunne:

  1. redegjøre for max-funksjonene til kjøpsopsjoner og salgsopsjoner ved forfall.
  2. konstruere kontantstrømsdiagram for kjøpsopsjoner og salgsopsjoner.
  3. redegjøre for salg-kjøp-paritet og beregne verdien av ett element i pariteten ved hjelp av de øvrige elementene.
  4. beregne verdien av en kjøpsopsjon med den binomiske opsjonsprismodellen.
  5. beregne en kjøpsopsjons verdi ved hjelp av Black-Scholes-modellen.
  6. redegjøre for hvordan opsjonsprismodeller kan brukes til å verdsette fleksibilitet.