Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Oppgave N.11.3

Ta stilling til følgende påstander:

  1. Når selskapet betaler dividende, øker gjeldsgraden.

  2. Jo høyere tilbakeholdt overskudd (opptjent egenkapital), desto mer likvid selskap.

  3. Dividenden kan ikke påvirke selskapets inntjening.

  4. Eiernes skatteposisjon er selskapet uvedkommende.


Se løsningsforslag: