Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Løsningsforslag

Justert egenkapitalbeta og investeringsbeta beregnes som følger:

Selskap 1 Selskap 2 Selskap 3
Estimert egenkapitalbeta 1,5 2,2 1,4
G/E 1 2 0,5
Gjeldsbeta 0,2 0,2 0,2
Justeringsfaktor (w) 0,75 0,75 0,75
(a) Justert egenkapitalbeta 1,38 1,90 1,30
Investeringsbeta 0,79 0,77 0,93
(b) Median investeringbeta 0,79
Gjennomsnittlig investeringsbeta 0,83
  1. Justert egenkapitalbeta bruker justeringsfaktoren fra eksempel 10.1. Dette gir justerte egenkapitalbetaer i raden markert som (a) i tabellen ovenfor.

  2. Investeringsbeta beregnes som (se eksempel 10.1 i læreboken):

    N.10.2_2_1.jpg

    der β E J er justert egenkapitalbeta og β G er gjeldsbeta. Dette gir investeringsbetaer i raden kalt Investeringsbeta i tabellen ovenfor.