Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Løsningsforslag

  1. For å finne effektiv rente på obligasjonen kan vi bruke uttrykk (5.1) og løse for effektiv rente r:

    N.5.1_a.jpg

  2. For å finne effektiv rente pr. halvår på obligasjonen kan vi bruke uttrykk (5.1) og løse for effektiv rente r/2:

    N.5.1_b.jpg

Årsrenten er følgelig 2 · 0,73 = 1,46 %

Forskjellen mellom de to årsrentene skyldes den spesielle rentekonvensjonen vi beskrev i avsnitt 5.3.