Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Løsningsforslag

  1. Ingen, siden selskapet er gjeldfritt.

  2. Skattesystemet er finansieringsnøytralt regnet over selskap og investor. Gjeldsfordelen på selskapsleddet nøytraliseres derfor av egenkapitalfordelen på investorleddet. Det finnes dermed ingen optimal gjeldsgrad ut fra et skatteargument.

  3. Skattesystemet vil nå favorisere gjeld fordi samlet skatt regnet over to ledd er lavest ved gjeldsfinansiering. Høyere lånerente på grunn av økt låneetterspørsel kan helt eller delvis oppveie denne skattefordelen. Under Miller-likevekt er skattefordelen helt nøytralisert av høyere lånerente. Da finnes det ingen skatteoptimal gjeldsgrad på tross av at skattesystemet favoriserer gjeld.