Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Løsningsforslag

 1. Forventet egenkapitalavkastning N.3.2_a_1.jpg

  Bruker KVM til å fastsette avkastningskravet (kapitalkostnaden; alternativkostnaden):

  kE = 2 % + 2,3 · (7 % – 2 %)
  = 13,5 %

  Forventet avkastning er mindre enn avkastningskravet. Prosjektet bør derfor ikke gjennomføres.

 2. Maksimal egenkapitalbeta (β*E) er den betaverdien som gjør kapitalkostnaden lik internrenten på 12,5 %:

  12,5 % = 2 % + β*E · (7 % – 2 %)
  β*E = 2,1