Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Oppgave N.1.1

Forventet kontantstrøm om ett år er 10 mill. kroner. Risikofri kapitalkostand er 2 %, og prosjektet har en risikokostnad på 7 %.

  1. Hva er kontantstrømmen verd i dag?

  2. Hva er sikkerhetsekvivalenten ved slutten av perioden?

  3. Hva er sikkerhetsekvivalenten ved periodens begynnelse?


Se løsningsforslag: