Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Oppgave N.7.3

Eltronica ASA har en egenkapitalkostnad på 7 % og er gjeldfritt. Ledelsen planlegger å øke gjeldsandelen til 50 % uten å endre eiendelssiden av balansen. Lånerenten er 4 %. Forutsett en M&M-verden uten skatt.

  1. Hva er totalkapitalkostnaden før kapitalstrukturen endres?

  2. Beregn egenkapitalkostnaden etter refinansieringen.


Se løsningsforslag: