Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Oppgave N.11.1

AS Remi AS har et resultat (overskudd) etter skatt på 2 mill. kroner. Selskapet ønsker å holde seg til et utdelingsforhold på 60 %, slik det har vært i mange år. Det er utstedt 1 mill. aksjer i Remi.

  1. Hva er utbytte pr. aksje i AS Remi?

  2. Hva skjer med markedsverdien av Remi når dividenden betales?

  3. Hvilken effekt har dividendebetalingen på regnskapsbalansen?

  4. Hva er dividendeinntekt etter investorskatt for en som eier 100 aksjer i selskapet?


Se løsningsforslag: