Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Oppgave N.9.2

Daglig leder for Vekteren i oppgave N.9.1 mener selskapet har for mye gjeld. I styret har hun derfor foreslått å halvere gjeldsandelen ut fra dagens nivå. Hun mener dette både vil øke verdien av selskapet og øke kursen på aksjene.

  1. Anta at du er styremedlem i Vekteren. Hvilke spørsmål bør du stille daglig leder?

  2. Hvorfor er egenkapital i et selskap alltid mer risikabel enn gjeld så sant det er usikkerhet i kontantstømmen fra driften?


Se løsningsforslag: