Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Løsningsforslag

  1. Konverteringsverdi = 30 · 30
    = kr 900

    Nominell rente for KO er lik dagens rente for rene obligasjoner med tilsvarende løpetid og risiko. Derfor må obligasjonsverdien være lik pålydende. Minimumsverdi er derfor kr 1 000

  2. Konverteringsverdien vil nå være lik 30 · 36 = kr 1 080, som er mer enn obligasjonsverdien. Minimumsverdi er derfor kr 1 080.

  3. Med stigende rentenivå vil obligasjonsverdien avta. Med uforandret aksjepris er derfor minimumsverdien fortsatt kr 1 080.