Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Oppgave N.5.11

ODUL ASA har følgende kapitalstruktur:

Egenkapital
Innskutt egenkapital (aksjekapital lik 100 000 aksjer à kr 100) 10 mill. kr
Opptjent egenkapital 40 mill. kr
Gjeld 100 mill. kr
Sum egenkapital og gjeld 150 mill. kr

ODUL ønsker å styrke egenkapitalen med til sammen 5 mill. kroner ved en aksjeemisjon. Emisjonskurs er kr 200, og de nye aksjene har rett til fullt utbytte. Markedskursen på aksjene rights-on er kr 250. En investor eier 20 aksjer i selskapet.

  1. Vis at investor ikke taper noe hvis han selger tegningsrettene uten å tegne.

  2. Vis at investors formue er uendret hvis han tegner nye aksjer.

  3. Vis hva investors formue er hvis han verken selger tegningsrettene eller tegner nye aksjer.


Se løsningsforslag: