Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Oppgave N.7.4

Inductor ASA er et ungt, gjeldfritt selskap som delvis er finansiert med venturekapital. På grunn av stort kapitalbehov til produktutvikling må selskapet snart hente inn ny egenkapital fra det ventureselskapet som har investert i Inductor siden oppstart. Ventureselskapet er imidlertid ikke villig til å skyte inn mer penger før aksjekursen når 13 kroner. Dagens kurs er 10. Ledelsen mener at kursen kan økes ved å øke gjeldsgraden. Planen er derfor å tilbakekjøpe en firedel av selskapets egenkapital ved hjelp av et nytt obligasjonslån.

Støtter du ledelsens plan om refinansiering? Begrunn svaret.


Se løsningsforslag: