Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Løsningsforslag

 1. Beregner sikringsforholdet:

  m = ø A 0 n A 0 K ø K n = 15090 400 = 1,5 ¯

  For å ha en sikret portefølje må du altså selge 1,5 kjøpsopsjoner for hver aksje du kjøper.

 2. For å sikre en investering på 1 000 aksjer må du skrive 1 500 kjøpsopsjoner.

  Hvis aksjeprisen blir kr 150, er porteføljen verd:

  1 000 aksjer kr 150 000
  Tap fra solgte opsjoner [(150–110) · 1 500] 60 000
  = Porteføljen kr 90 000

  Blir aksjeprisen kr 90, er opsjonene verdiløse. Porteføljens verdi er derfor lik aksjenes verdi, som er 1 000 · 90 = kr 90 000. Porteføljens verdi er den samme uansett om aksjeprisen blir kr 90 eller kr 150.


 3. ( 1+ r f ) = Porteføljenskontantstrømvedåretsslutt Nettoinvesteringvedåretsbegynnesle = Porteføljenskontantstrømvedåretsslutt Aksjeinvesteringinnbetalingforsolgteopsjoner 1,03 = 90000 1000951500 K 0

  Løst med hensyn på K0:

  K0 =kr 5,08