Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Oppgave N.13.1

En obligasjon er det underliggende finansielle instrumentet for en futureskontrakt som forfaller om seks måneder. Obligasjonen som kan kjøpes i dag for kr 84, betaler kr 4 i halvårlig rente. Neste rentebetaling er rett før futureskontrakten forfaller om seks måneder. Risikofri årsrente for kommende halvår er 6 %.

  1. Hva er den teoretiske futuresprisen?

  2. Hva vil du gjøre hvis futuresprisen er kr 83


Se løsningsforslag: