Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Oppgave N.5.3

Lokalbank A/S har følgende balanse (sterkt forenklet):

Markedsverdi Durasjon
Eiendeler
Innskudd i Norges Bank 43 0
Verdipapirinvesteringer 615 4 mnd.
Driftskreditter 345 9 mnd.
Kortsiktige utlån 55 5 år
Langsiktige utlån 197 15 år
Egenkapital og gjeld
Egenkapital 145
Langsiktig gjeld 250 10 år
Innskudd på tid 370 18 mnd.
Innskudd uten oppsigelse 490 0
  1. Beregn durasjon (varighet) både for eiendeler (aktiva) og egenkapital og gjeld (passiva) i Lokalbank. Kommenter resultatene.

  2. Hva må eiendelsdurasjonen endres til for at Lokalbank skal være beskyttet mot renterisiko? Anta at passivadurasjonen holdes konstant.


Se løsningsforslag: