Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Løsningsforslag

 1. Alle balansebeløp i mill. kroner
  Før fondsemisjonen Etter fondsemisjonen
  Aksjekapital 100 000 à kr 100: 10 150 000 à kr 100: 15
  Opptjent egenkapital 40 35
  Egenkapital 50 50

  50 % fondsemisjon innebærer at aksjekapitalen øker med 50 %, dvs. med 5 mill. kroner. Fonds reduseres tilsvarende. Siden pålydende ikke endres, vil antall aksjer også øke med 50 %, dvs. fra 100 000 til 150 000. Antall aksjer øker altså, men bedriftens inntjening er uendret. Derfor må markedsverdi pr. aksje avta tilsvarende, slik at total markedsverdi er som før fondsemisjonen.

  Markedsverdi før fondsemisjonen = 100 000 · 250, dvs. 25 mill. kroner.

  Aksjekurs etter fondsemisjonen = 25 mill./150 000, dvs. kr 166,67.

  Aksjonæren mottar 1 ny aksje for hver 2 gamle, dvs. han mottar 10 nye aksjer. Aksjenes verdi før fondsemisjonen er 250 · 20 = kr 5 000. Etter fondsemisjonen er investeringen verd 166,67 · 30 = kr 5 000. Altså samme verdi som før, så formuen er uendret.

 2. For selskapet er det kontantstrømforskjell mellom nyemisjon og fondsemisjon. Nyemisjonen vil gi en positiv kontantstrøm på 5 mill. kroner (25 000 nye aksjer à kr 200). Fondsemisjonen har ingen kontantstrømeffekt.