Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Oppgave N.3.15

AS Venturi har i år 2016 bl.a. utredet eventuell fremtidig produksjon og salg av vannrensingsanlegg (V). Det har vært brukt 40 mill. kroner på markedsundersøkelser og prototypstudier det siste året. Nå, i begynnelsen av januar 2017, skal selskapet vurdere om V-konseptet er verdt å satse på.

Venturi vil måtte bruke hele 2017 og 2018 til produktutvikling og markedsbearbeiding. Her regnes det med årlige utbetalinger på hhv. 20 og 30 mill. i løpet av de to årene. V-konseptet innebærer teknologi som er forholdsvis lett å kopiere. Ledelsen kjenner allerede til konkurrenter som arbeider med lignende produktideer. Om tre år (01.01.2020), når V har vært i salg ett år, regner derfor selskapet med 70 % sjanse for stor konkurranse og 30 % sjanse for liten. Har ikke konkurransen meldt seg da, tror ledelsen at den ikke vil komme før tidligst seks år deretter.

Møter selskapet stor konkurranse på V-markedet, vil dette trolig medføre netto innbetaling på 5 mill. i slutten av 2019. Liten konkurranse forventes å gi 19 mill. På det tidspunkt fremtidig konkurransesituasjon avklares (01.01.2020), kan selskapet velge om det vil øke anlegget til full skala, fortsette som før eller nedlegge hele V-prosjektet. Nedleggelse er bare aktuelt ved stor konkurranse. Da forventes en salgssum på 24 mill. for anlegget i slutten av 2020. De to andre alternativene i tilfelle stor konkurranse forventes å gi følgende betingede kontantstrømmer (i mill. kroner):

Alternativ 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Ekspandere –50 12 12 5 5 5
Uendret 10 10 5 3 0 0

Blir konkurransen liten, står selskapet overfor følgende to alternativer med tilhørende, betingede kontantstrømmer (i mill. kroner):

Alternativ 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Ekspandere –70 82 95 75 40 20
Uendret 20 40 60 40 10 0
  1. Hva kan AS Venturi selv påvirke, og hvilke faktorer har selskapet ikke kontroll over?

  2. Må alle beslutningene tas i dag? På hvilket tidspunkt oppløses usikkerheten?

  3. Strukturer AS Venturis planleggingsproblem som et beslutningstre.

  4. Beregn forventet kontantstrøm ved å satse på V-prosjektet, gitt at selskapet fortsetter produksjonen i samme skala etter 2020, uansett konkurransesituasjon.

  5. Besvar delspm. 4 om igjen, men anta nå at selskapet ekspanderer ved liten konkurranse og nedlegger ved stor. Kommenter forskjellen mellom svarene i delspørsmålene 4 og 5.

  6. Venturis gjennomsnittlige kapitalkostnad er 14 %. Bør selskapet bruke denne til å beregne nåverdier på de ulike beslutnings- og sjansepunktene i beslutningstreet?


Se løsningsforslag: