Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Oppgave N.5.1

I Dagens Næringsliv kunne du 18. februar 2016 lese at omsetningskursen på første noteringsdag for Den norske stats obligasjon 16/26 var 100,44. Denne obligasjonen har 10 års løpetid, pålydende kr 100, kupongrente 1,5 % og årlig rentebetaling.

  1. Hva er obligasjonens effektive rente (markedsrente) hvis du forutsetter at det er nøyaktig 12 måneder til første rentebetaling?

  2. Hvilken effektiv rente ville blitt rapportert i markedet dersom det hadde vært halvårlig rentebetaling? Forutsett nå at det er nøyaktig seks måneder til første rentebetaling.


Se løsningsforslag: