Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Løsningsforslag

 1. Venturi kan selv si ja eller nei til toårig produktutvikling i dag (januar 2017). Deretter kan selskapet, to år senere, avgjøre om det vil ekspandere, holde samme nivå eller avvikle. Altså: to beslutningspunkter.

  AS Venturi har ikke selv kontroll over hva konkurrentene gjør. Her betyr dette at selskapet må tilpasse seg utfallet av «konkurrentlotteriet» den dagen dette blir kjent, dvs. om to år. Altså: ett sjansepunkt.

 2. Bare én av de to beslutningene må tas i dag (ja/nei til produktutvikling); den andre tas først om to år (endelig skala på produksjonen). Dette betyr likevel ikke at beslutningen i dag er uavhengig av hva som bør gjøres om to år. Optimalt valg i dag avhenger kritisk av hva som vil være (tilstandsbestemt) optimal beslutning om to år. I denne oppgaven oppløses all usikkerhet om to år, dvs. pr. 1/1 2019.
 3. N.3.9.jpg
  FIGUR N.3.9

 4. Kostnadene påløpt i år 2016 er irrelevante («sunk costs»), siden de ikke kan påvirkes uansett hvordan Venturi tilpasser seg heretter.

  Hvis selskapet gjennomfører produktutviklingen, konkurransen viser seg å bli liten og volumet deretter ikke endres, oppstår følgende kontantstrøm f.o.m. 2017:

  17 18 19 20 21 22 23 24
  –20 –30 19 20 40 60 40 10

  Samme strategi ved stor konkurranse gir følgende kontantstrøm:

  17 18 19 20 21 22 23 24
  –20 –30 5 10 10 5 3 0

  Dermed har vi to betingede kontantstrømmer. Sannsynligheten for liten og stor konkurranse er hhv. 30 % og 70 %. Forventet kontantstrøm ved en slik strategi (avrundet til nærmeste million) blir dermed:

  17 18 19 20 21 22 23 24
  –20 –30 9 13 19 22 14 3
 5. Kombinasjonen «produktutvikling–liten konkurranse–ekspansjon» gir følgende kontantstrøm:

  17 18 19 20 21 22 23 24 25
  –20 –30 19 –70 82 95 75 40 20

  «Produktutvikling–stor konkurranse–nedleggelse» gir:

  17 18 19 20 21 22 23 24 25
  –20 –30 5 24 0 0 0 0 0

  Forventet kontantstrøm ved denne strategien kan dermed beregnes som et veid snitt av de to betingede kontantstrømmene over, hvor det er 30 % sjanse for «produktutvikling–liten konkurranse–ekspansjon» og 70 % sjanse for «produktutvikling–stor konkurranse–nedleggelse»:

  17 18 19 20 21 22 23 24 25
  –20 –30 9 –4 25 29 23 12 6
 6. Nei. For det første bør ikke selskapets kapitalkostnad brukes på enkeltprosjekter så sant du ikke vet at det nye prosjektet har omtrent samme risiko som selskapets eksisterende prosjekter har i gjennomsnitt. For det andre er det fort gjort å dobbelttelle for risiko. Dette skjer hvis du først diskonterer med risikojustert rente til en forventet nåverdi og deretter gjør et skjønnsmessig fradrag i dette nåverditallet basert på det spekter av mulige utfall som beslutningstreet viser.