Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Oppgave N.10.1

Selskapet ENI opererer i to forskjellig bransjer; sjømat og energi. Investeringsbeta i sjømatbransjen er 0,8, mens den er 0,9 i energibransjen. ENI har omtrent halvparten av sine totale eiendeler i hver bransje og ingen gjeld. Egenkapitalbetaen til ENI er 0,85. Risikofri rente er 2,5 %, og markedets risikopremie er 5 %.

  1. ENI vurderer å bygge et nytt produksjonsanlegg for laks i nærheten av Sogndal. Hva er kapitalkostnaden hvis prosjektet er egenkapitalfinansiert?

  2. ENI vurderer også å utvide sin virksomhet ved å starte et programvareselskap. Dette selskapet skal spesialisere seg på programvare for undervisningssektoren. Dette prosjektet vil også i sin helhet finansieres med egenkapital. Har du tilstrekkelig informasjon til å beregne kapitalkostnaden for prosjektet? Hvis ikke, hvilken informasjon mangler du? Beregn kapitalkostnaden hvis du har den informasjonen du trenger.


Se løsningsforslag: