Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Oppgave N.3.5

  1. Skriv uttrykket for kapitalmarkedslinjen hvis risikofri rente er 0,03 og markedsporteføljen har forventet avkastning på 0,09 med varians lik 0,0576. Tegn figur, og bruk denne når du svarer på spm. 2.

    Om portefølje A og B har du fått vite at de har forventet avkastning på hhv. 0,10 og 0,06. De tilsvarende standardavvik er 0,28 og 0,16. A og B er ikke nødvendigvis rene aksjeporteføljer, så de kan også inneholde elementer av risikofri låning eller sparing.

  2. Merk av porteføljene i figuren fra delspørsmål 1, og kommenter porteføljenes diversifiseringsgrad.


Se løsningsforslag: