Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Løsningsforslag

Kjøp en aksje, skriv (selg) en kjøpsopsjon med innløsningskurs I = 50, skriv en kjøpsopsjon med innløsningskurs I = 60 og kjøp en kjøpsopsjon med I = 110. Kontantstrøm ved forfall for varierende aksjekurser er vist i tabellen under:

AT < 50 50 < AT < 60 60 < AT < 110 AT > 110
Kjøp aksje AT AT AT AT
Skriv kjøpsopsjon (I=50) 0 –(AT – 50) –(AT – 50) –(AT – 50)
Skriv kjøpsopsjon (I=60) 0 –(AT – 60) –(AT – 60) –(AT – 60)
Kjøp kjøpsopsjon (I=110) 0 0 0 AT – 110
Portefølje AT 50 110 – AT 0

Investorens strategi avhenger av aksjens volatilitet. Jo mindre volatilitet, desto høyere gevinst. Størst gevinst får investor for aksjekurser ved forfall i intervallet 50–60 kroner.