Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Oppgave N.2.3

Ta utgangspunkt i opplysninger og beregninger utført i oppgave 2.3 i læreboken. Beregn det veide gjennomsnittet for enkeltaksjenes standardavvik i de to porteføljene av aksjene A og B. Bruk vekter på hhv. wA = wB = 0,5 og wA = 0,75 og wB = 0,25. Sammenlign resultatene med de beregnede standardavvikene til porteføljene fra oppgave 2.3 og kommenter resultatene.


Se løsningsforslag: