Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Løsningsforslag

  1. kr 1,20.

  2. Den vil falle med dividendebeløpet, dvs. med 1,2 mill. kroner. Eventuelle signal-, likviditets- eller agentkostnadseffekter vil inntreffe når dividenden annonseres. Beslutningen tas på generalforsamlingen, som normalt er et par måneder før dividenden betales.

  3. Omløpsmidlene vil reduseres med 1,2 mill. kroner. Egenkapitalen (opptjent egenkapital) vil synke med samme beløp.

  4. Kr 120 dersom aksjonæren er et selskap eller en personlig aksjonær med skjermingsfradrag på minst 120. En personlig aksjonær uten så høyt skjermingsfradrag vil få en dividendeinntekt etter skatt på minimum kr 84,30 (28,75 % skatt på hele dividendeinntekten ved null skjermingsfradrag).