Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Læringsmål

Kapittel 7

Etter å ha jobbet med dette kapitlet skal du kunne:

  1. beregne kontantstrøm til kreditorene og overskuddet for eierne med utgangspunkt i data om et investeringsprosjekt og et finansieringsprosjekt.
  2. vise med et eksempel at forventet overskudd pr. aksje stiger med stigende gjeldsgrad.
  3. forklare hva en arbitrasjemulighet er.
  4. konstruere en arbitrasjestrategi for å høste en arbitrasjegevinst.
  5. gjengi de to hovedresultatene til Miller og Modigliani (M&M) med formler og ord for en verden uten skatt.
  6. forklare hvorfor kapitalverdimodellen kan gi to prosjekter samme kapitalkostnad selv om de ifølge M&M ikke er i samme risikoklasse.