Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Løsningsforslag

 1. Figur N.3.1 viser at når du bare kan investere i ett av landene, er effisient sett gitt ved punktene B, J, S, E og F (vi har stiplet en kurve mellom disse fem punktene, men tilpasning imellom punktene er altså ikke mulig under våre forutsetninger). Avhengig av hvor risikoavers du er, vil du altså velge å investere i Belgia, Japan, Sveits, England eller Frankrike.

  A3-2.jpg
  FIGUR N.3.1

 2. Det nye effisiente settet er lagt inn i figur N.3.1.

  • Legg for det første merke til at det effisiente settet har fått et betydelig skift i nordvestlig retning ved at det nå er mulig å diversifisere mellom landene.

  • Portefølje 1 er 100 % investering i landet med størst forventet avkastning (Frankrike). Dette er også den eneste av investeringene hvor et effisient punkt i spørsmål a er felles med et effisient punkt i spørsmål b.

  • Portefølje 15 har minst risiko (lavest standardavvik). De største andelene er her investert i Danmark, USA og Tyskland. Disse tre landene har alle relativt lav risiko isolert sett. Viktigere er at det er lav korrelasjon mellom de parvise avkastningene disse tre landene imellom.

  • Ingen av de effisiente porteføljene investerer mye i land som har parvis høy korrelasjon, som f.eks. Sveits/Tyskland og Canada/USA.