Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Oppgave N.3.4

  1. I tillegg til å investere i en internasjonalt diversifisert portefølje (oppgave N.3.3) kan du også kjøpe risikofrie norske statsobligasjoner. Disse gir en avkastning på 3 %. Tegn en figur som viser det nye effisiente settet.

  2. Hva blir din optimale investering hvis du har kr 100 000 som skal plasseres og du ønsker en forventet avkastning på 10 %?

  3. Hva blir den optimale portefølje for en annen investor som skal plassere kr 50 000 og som er villig til å akseptere en portefølje med et standardavvik på 20 %?

  4. Den tilpasningen som skjer for å finne den optimale porteføljen i spm. 2 og 3, har et spesielt navn. Hva kalles dette resultatet, og hva innebærer det?


Se løsningsforslag: