Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Løsningsforslag

 1. Ja. Aksjelovene sier at de gamle aksjene blir slettet fordi alle aksjer må ha samme pålydende.

 2. Ved en aksjesplitt endres ikke beløpene i balansepostene. Det er bare aksjens pålydende og antall aksjer som endres. Her blir det en økning i antall aksjer på 33 %. Produktet av antall aksjer og pålydende er likevel uendret.

 3. Med en 30 % fondsemisjon vil aksjekapitalen øke med 30 % på bekostning av fonds. Balansens høyreside vil derfor se slik ut etter fondsemisjonen:

  Aksjekapital 585 000
  Opptjent egenkapital 1 765 000
  Total gjeld 1 650 000
  Sum egenkapital og gjeld kr 4 000 000
 4. Nei. Nye aksjer har samme pålydende som de gamle.