Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Oppgave N.3.1

I markedet omsettes to evigvarende obligasjoner med fast rente. Obligasjon A betaler en årlig rente på 100 kroner og har en beta på 0,4. Obligasjon B betaler bare 80 kroner pr. år, men er mindre risikabel; beta er bare 0,2. Risikofri rente er 3 %, og markedets risikopremie er 5 %. Hvilke(n) obligasjon(er) ville du kjøpe hvis markedsprisen for begge er kr 1 000?


Se løsningsforslag: