Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Oppgave N.9.6

Ta utgangspunkt i opplysningene om Ungeared ASA i oppgave N.9.5.

  1. Beregn selskapets totalkapitalkostnad.

  2. Hva er svaret på spm. 1 med selskapets optimale gjeldsgrad?

  3. Hvilken egenkapitalkostnad får selskapet hvis gjeldsandelen økes til 50 %? Forutsett at en slik endring i kapitalstruktur gir en gjeldsbeta på 0,2.


Se løsningsforslag: