Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Løsningsforslag

Vi setter oppgavens opplysninger inn i uttrykk (2.6), (2.8) og (2.9).

E(rp) = 0,4 · 0,12 + 0,4 · 0,15 + 0,2 · 0,25
= 0,158
Var(rp) = 0,42 · Var(rA) + 0,42 · Var(rB) + 0,22 · Var(rC)
+ 2 · 0,4 · 0,4 · KorrA,B · Std(rA) · Std(rB) + 2 · 0,4 · 0,2 · KorrA,C · Std(rA) · Std(rC)
+ 2 · 0,4 · 0,2 · KorrB,C · Std(rB) · Std(rC)
= 0,42 · 0,102 + 0,42 · 0,202 + 0,22 · 0,402
+ 2 · 0,4 · 0,4 · 0,5 · 0,10 · 0,20 + 2 · 0,4 · 0,2 · 0,2 · 0,10 · 0,40
+ 2 · 0,4 · 0,2 · 0,9 · 0,20 · 0,40
= 0,0304
Std(rp) = 0,03041/2
= 0,1744

Sammenlign dette med oppgave 2.4 i boken. Da ser du for det første at porteføljens forventning ikke endres selv om samvariasjonen mellom aksjene endres. Derimot vil du oppdage at når samvariasjonen mellom aksjene i en portefølje endres (her representert ved endrede korrelasjonskoeffisienter), endres porteføljens standardavvik.