Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Løsningsforslag

 1. Bokført egenkapital:

  Aksjekapital 1 597
  Opptjent egenkapital 742
  2 339
  Bokbasert egenkapitalandel = 2 339/3 262
  = 0,72 (72 %)
 2. Markedsverdi av gjeld er lik bokført verdi, dvs. til sammen 923 mill. (129 + 794)

  Markedsverdi av egenkapitalen er 4 855 mill. (178,49 · 27,20)

  Total markedsverdi er derfor 923 + 4 855 = 5 778 mill.

  Markedsbasert egenkapitalandel blir dermed 4 855/5 778 = 0,84 (84 %)