Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Oppgave N.10.4

Tombola A/S har slitt med lønnsomheten de siste årene: Veksten har vært 0 %, og avkastning på investert kapital (APIK) har vært 10 %. I 2016 hadde Tombola et driftsresultat etter skatt på 15 mill. kr. Driftsresultatet forventes å bli det samme for 2017. Ledelsen i selskapet har bestemt seg for å legge om driften. De har fått råd fra konsulentselskapet QPR om å endre sin prisingsstrategi for å få fart på den langsiktige veksten. Analysene fra QPR viser at det er mulig å øke den langsiktige veksten fra 0 % til 3 % fra og med 2018 uten at APIK endres nevneverdig. Relevant kapitalkostnad for Tombola er 10 %.

  1. Hva er verdien av Tombola 1. januar 2017 hvis den langsiktige veksten er 0 %?

  2. Hva er verdien av Tombola hvis den langsiktige veksten er 3 %?

  3. Foreslå en alternativ strategi Tombola kan vurdere som har større effekt på verdien av Tombola enn å øke veksten.


Se løsningsforslag: