Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Løsningsforslag

  1. Nei. Hos personlige eiere beskattes både dividende og tilbakekjøpte aksjer med 28,75 % på den delen som overstiger skjermingsfradraget. For et selskap er slik finansinntekt skattefri uansett. Selskapet som betaler ut dividenden eller tilbakekjøper sine aksjer basert på sin inntjening, må uansett betale 25 % inntektsskatt først.

  2. Neppe. Tilbakekjøp i stedet for dividende i dette tilfellet innebærer et radikalt brudd med historisk dividendepolitikk ved at utdelingsforholdet reduseres fra 60 % til null. Kursen vil høyst sannsynlig falle når markedet får vite dette fordi det oppfattes som et negativt signal om fremtidig inntjening.