Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Oppgave 2

Konstruer en portefølje av kjøpsopsjoner, salgsopsjoner og den underliggende aksjen som gir følgende kontantstrømsprofil ved forfall:

oppgave 13.2.jpg

Hva slags strategi har investoren hvis aksjekursen i dag er kr 53?


Se løsningsforslag: