Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Løsningsforslag

  1. Beta-faktoren, βio, forteller hvor sensitiv aksjekursen er for endringer i oljepris.
  2. Avkastningen på selskapet er negativt korrelert med oljeprisen. Hvis oljeprisen faller, vil avkastningen gå opp.
  3. Bruker uttrykk (N.13.1) for å beregne faktorvolatiliteten:

    Var( Δ r i ) = β im 2 Var( Δ r m,t )+ β io 2 Var( Δ r o,t )+2 β i m t β io Kov( Δ r m,t ,Δ r o,t ) = 1,2 2 0,09+ ( 0,25 ) 2 0,05+21,2( 0,25 )0,0045 = 0,13

    Std( Δ R i ) = 0,13 = 0,36( 36% )