Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Løsningsforslag

Forutsetningen innebærer et toleddssystem med nøytral investorskatt og gjeldsfavoriserende selskapsskatt. Dette betyr gjeldsfavorisering regnet over to ledd. Du blir bedt om å anta at dette gjeldsfavoriserende skattesystemet ikke er nøytralisert av en tilsvarende høy lånerente.

Disse forutsetningene innebærer at verdien av selskapet synker når egenkapital erstatter gjeld. Det eneste mulige alternativet er derfor nr. 3 (25 mill. kroner). Oppgaven gir imidlertid ikke tilstrekkelige opplysninger for å kunne beregne nøyaktig verdi; kun fortegnet på verdiendringen. Derfor kan du bare konkludere at verdien vil synke.