Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Løsningsforslag

 1. Etterspørsel
  Svak Middels Høy
  Salgsinntekt align="center"600 1 000 1 400
  Faste kostnader 20 200 200
  Variable kostnader 240 400 560
  Driftsresultat (OFR) 160 400 640
  Forventet OPA (kr) 400
  Standardavvik (kr) 196
  Variasjonskoeffisient 0,49
 2. Etterspørsel
  Svak Middels Høy
  Salgsinntekt 600 1 000 1 400
  Faste kostnader 300 300 300
  Variable kostnader 120 200 280
  Driftsresultat (OFR) 180 500 820
  Forventet OPA (kr) 500
  Standardavvik (kr) 261
  Variasjonskoeffisient 0,52
 3. Parallellen består i at både økt andel faste kontra variable kostnader og økt andel gjeld kontra egenkapital gjør selskapets overskudd mer usikkert. Forventet overskudd vil typisk øke i begge tilfeller, men det vil også risikoen. Dette skyldes at begge tiltak innebærer et høyere kostnadselement mellom salgsinntekten og overskuddet som ikke varierer med salgsinntektene.