Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Løsningsforslag

2016
Driftsinntekter 120,0
– Driftskostnader 50,0
+ Avsk. Immaterielle eiendeler 0,0
= DFRSI 70,0
– Skatt på DFRSI 17,5
= Driftsresultatet etter skatt 52,5
+ Avskrivninger 5,0
– Investeringer 25,0
– Økt arbeidskapital 15,2
= Fri kontantstrøm 17,3

Økningen i arbeidskapital er beregnet som:

Økt arbeidskapital 2016
Økte kundefordringer 10
Økt varelager –5
Økt leverandørgjeld 10
Økt nødvendige kontanter 0,2
Økt arbeidskapital 15,2