Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Løsningsforslag

  1. Maksimal forventet porteføljeavkastning får du ved å plassere alle pengene (dvs. porteføljevekt lik 1) i det enkeltprosjektet som har høyest forventet avkastning. Altså prosjekt Z i dette tilfellet (10,4 %).

  2. Nei. Det ville bare gjelde dersom prosjektet ga minst like høy avkastning som alle alternativer uansett hvilken tilstand som inntreffer. Dette gjelder ikke her. Z gir riktignok høyest avkastning i nedgangstid, mens Y er best i oppgangstid.

  3. Nei. Både Y og Z er bedre enn det risikofrie X, som gir lavest avkastning uansett tilstand.