Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Oppgave N.6.4

AS Invento, som ikke betaler skatt for tiden, har følgende budsjett for kommende år, avhengig av markedsforholdene (tall i mill. kroner):

Etterspørsel
Svak Middels Høy
Salgsinntekt 600 1 000 1 400
Faste kostnader 200 200 200
Variable kostnader 240 400 560
  1. Beregn forventning, standardavvik og variasjonskoeffisient for driftsresultatet (OFR).

    Ledelsen vurderer å endre teknologien slik at de faste kostnadene stiger og de variable synker. Det anslås at med ny teknologi vil de variable kostnadene utgjøre 20 % av salgsinntektene (mot før 40 %), mens de faste kostnadene blir 300 mill. (mot før 200 mill.)

  2. Besvar spm. 1 under de nye forutsetningene om kostnadsstruktur.

  3. Ser du noen parallell mellom effekten av å endre kostnadsstruktur i produksjonen (som her) og å endre strukturen på finansieringen (som eksempelvis i oppgave N.6.3)?


Se løsningsforslag: