Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Løsningsforslag

 1. Beregner først konverteringsforholdet = 1 000/50
  = 20
  Konverteringsverdien = 20 · 51
  = kr 1 020

 2. N.5.6_b.jpg

  Her er N.5.6_1.jpg nåverdien av en etterskuddsannuitet på 1 krone ved renten r over T perioder. N.5.6_2.jpg er nåverdien ved renten r av 1 krone mottatt om T perioder.

 3. Nedre grense for markedsverdien av denne KO er kr 1 020. Øvre grense kan ikke bestemmes eksakt. Basert på markedsobservasjoner er likevel kr 1 100 et rimelig estimat. Konverteringsverdien og obligasjonsverdien ikke er særlig forskjellige. Derfor kan du regne med at KO vil omsettes for mer enn konverteringsverdien. Grunnen er at investor har et kursstigningspotensial ved stigende aksjekurser, mens obligasjonsverdien representerer en minsteverdi hvis aksjekursen faller.

 4. Konverteringsverdi = 20 · 70
  = kr 1 400
 5. Et realistisk estimat er konverteringsverdien på kr 1 400. Med såpass høy konverteringsverdi er det grunn til å anta at LeMonde vil tilbakekalle lånet. Dermed vil selskapet effektivt fremtvinge konvertering. KO kan derfor neppe omsettes for mer enn konverteringsverdien.

 6. Tilbakekalling til kurs 107 % tilsvarer en tilbakekallingspris på kr 1 070. Med et konverteringsforhold på 20 tilsvarer det en minste aksjepris på kr 53,50 (1 070/20).

  I praksis trengs en premie på 10–15 % utover minimumsprisen for å være sikker på at varsel om tilbakekalling fremtvinger konvertering til aksjer og ikke innløsning av KO. Dette tilsier en minstepris på ca. kr 60.

 7. Generelt vet du at med et fallende rentenivå vil obligasjonsverdien øke. Den rene obligasjonsverdien av KO vil øke til:

  N.5.6_g.jpg