Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Oppgave N.9.3

Finanskonsulenten i AS Kabal skal verdsette et nytt, femårig investeringsprosjekt som krever en investering på 10 mill. kroner umiddelbart. Forventet årlig kontantstrøm fra driften er 4 mill. kroner pr. år, avskrivningene er lineære over prosjektets levetid, og utrangeringsverdien antas å bli null. Prosjektet skal finansieres med 60 % gjeld til 7 % rente, men krever ingen arbeidskapital. Risiko og finansiering i det nye prosjektet antas å være som i bedriften for øvrig. Finanskonsulenten har estimert at selskapet har en totalkapitalkostnad på 6 %, og at investeringsrisikoen i selskapet tilsvarer en kapitalkostnad på 8 %. Selskapets skattesats er 28 %.

  1. Gjør finanskonsulenten noen implisitt forutsetning om forholdet mellom gjeldsgrad i verdi i selskapet?

  2. Hva er prosjektet verd ifølge totalkapitalmetoden?


Se løsningsforslag: