Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Læringsmål

Kapittel 13

Etter å ha jobbet med dette kapitlet skal du kunne:

  1. begrunne hvorfor risikostyring kan være viktig.
  2. redegjøre for viktige risikokilder.
  3. redegjøre for forwardkontrakter, samt beregne FRA-betaling.
  4. vise hvordan man kan sikre rente- og valutarisiko med futureskontrakter.
  5. vise hvordan valutarisiko kan reduseres ved hjelp av opsjoner.
  6. vise hvordan renterisiko og valutarisiko kan styres ved hjelp av swaps.