Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Oppgave N.3.2

Aksjeselskapet Ekspeditt vurderer å satse kr 160 000 i egenkapital på et svært konjunkturfølsomt prosjekt. Det skal selges igjen ett år senere og forventes da å gi kr 180 000 til egenkapitalen etter skatt. Forventet avkastning på markedsporteføljen er 7 %, mens risikofri rente er 2 %.

  1. Analytiker er i sterk tvil om prosjektets risiko, men mener βE = 2,3 er det beste anslaget hun kan gjøre. Bør prosjektet aksepteres?

  2. Hva kan risikoen maksimalt være for at investeringen skal være lønnsom?


Se løsningsforslag: