Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Løsningsforslag

 1. Oppgave 5-4.jpg

 2. Her kan vi bruke uttrykk (5.4) for direkte å finne terminrenten i år 3:

  N.5.4_b.jpg

 3. For å beregne forventet avkastning mellom tidspunkt 2 og 4 (2r4) må vi finne terminrenten i år 4. I tillegg trengs terminrenten i år 3 som er beregnet i b. På tilsvarende måte regner vi ut 3f4 = 5,01 %. Produktet av de to terminrentene gir forventet avkastning for hele toårsperioden:

  (1 + 2r4)2 = (1 + 2f3) · (1 + 3f4)
  = (1 + 0,0503) · (1 + 0,0501)
  = 1,1030
  2r4 = √1,1030 – 1
  = 0,0502 (5,02 %)