Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Løsningsforslag

Beregner først bokført verdi og markedsverdi for selskapene:

Selskap Antall aksjer Pålydende Bokført verdi Markedsverdi
Alfa 10 000 60 600 000 1 620 000
Beta 5 000 80 400 000 2 160 000
Gamma 9 000 100 900 000 540 000
Delta 6 000 100 600 000 1 080 000
Sum 2 500 000 5 400 000

Beregner så bokbaserte vekter:

   wA = 0,6 mill./2,5 mill, dvs. 0,24

   wB = 0,4 mill./2,5 mill, dvs. 0,16

   wG = 0,9 mill./2,5 mill, dvs. 0,36

   wD = 0,6 mill./2,5 mill, dvs. 0,24

Markedsbaserte vekter blir:

  wAm = 1,62 mill./5,4 mill, dvs. 0,30

  wBm = 2,16 mill./5,4 mill, dvs. 0,40

  wGm = 0,54 mill./5,4 mill, dvs. 0,10

  wDm = 1,08 mill./5,4 mill, dvs. 0,20

For å vise at bare markedsbaserte vekter er forenlig med likevekt, setter vi opp følgende tabell for samlet tilbud og samlet etterspørsel under både bokbaserte og markedsbaserte porteføljevekter

Bokbaserte porteføljevekter Markedsbaserte porteføljevekter
wA wB wG wD wAm wBm wGm wDm
Ettersp. X 583 389 875 583 729 972 243 486
Ettersp. Y 302 454 680 454 567 756 189 378
Ettersp. Z 389 173 389 259 324 432 108 216
Samlet ettersp. 1 426 864 1 944 1 296 1 620 2 160 540 1 080
Tilbud 1 620 2 160 540 1 080 1 620 2 160 540 1 080

For å illustrere beregningene i tabellen over kan vi ta utgangspunkt i familie X. Ifølge oppgaveteksten eier denne familien 45 % av hele markedet. Siden verdien av markedsporteføljen er 5,4 mill., investerer familie X totalt 2,43 mill. i de fire selskapene. Bokbaserte vekter tilsier derfor at familien investerer 2 430 000 · 0,24 = 583 000 i selskap Alfa (583 200 uten avrunding). Brukes det i stedet markedsbaserte vekter, vil familien investere 729 000 (2 430 000 · 0,30) i selskap Alfa.

Som det fremgår av de to nederste linjene i tabellen, er det bare markedsbaserte porteføljevekter som gjør tilbud lik etterspørsel i alle fire selskapene. Med bokbaserte vekter er det overskuddsetterspørsel i Gamma og Delta, mens det er underskuddsetterspørsel i Alfa og Beta.